Wednesday, April 25, 2007

50778: δημαρχείο Ιωαννίνων (μακέττα) -update

συνέχεια από εδώ

Η μακέττα είναι το πιο ευανάγνωστο από όλους, αρχιτέκτονες και μη, μέσο κατανόσης ενός κτιρίου. Εξωτερικά τουλάχιστον. Γιατί από μέσα βοηθάνε καλύτερα τα 3d και τα σκίτσα. Πάντα γίνονται κάποιοι συμβιβασμοί, αφού για λόγους κλίμακας (εδώ η μακέττα παραδόθηκε στην κλίμακα 1/200) δεν μπορούν να φαίνονται τα πάντα με λεπτομέρεια. Στην περίπτωσή μας δεν βάλαμε τζάμια ή τα χωρίσματά τους, παρά μόνο μείναμε στα ανοίγματα (παρά την ξεροκέφαλη επί του αντιθέτου επιμονή μου τα χαράματα πριν το κλείσιμο της παρουσίασης, αναγνωρίζω πως είχε δίκιο η υπόλοιπη ομάδα - εξάλλου αν επέμενα απλά θα μου δίνανε δυο lexotanil για να το ξανασκεφτώ με καθαρό μυαλό). Λατρεύω τα λευκά ανθρωπάκια που χαριεντίζονται στον υπαίθριο χώρο και στο εσωτερικό του δημαρχείου. Μακάρι το ξημέρωμα εκείνης της αποφράδας μέρας που κλείσαμε τα πάντα, να είχα πάρει πιο καλές φωτογραφίες, μα το χέρι μου έτρεμε από την αυπνία και την κούραση. Ελπίζω να βγάλω καλύτερες αν πάρουμε τη μακέττα πίσω σώα μετά την έκθεση.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Τέλος, επειδή είμαι και πολύ φυτό άμα με πιάσει, ακολουθούν -όπως έταξα στο προηγούμενο post-, ctrl+c->ctrl+v μερικά αποσπάσματα από τα πρακτικά της διαδικασίας αξιολόγησης της κριτικής επιτροπής. Για την ιστορία, η επιτροπή αποτελούνταν από 5 άτομα:
1) Κων/νος Βήχας, Γενικός Γραμματέας Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος,
2) Κωνσταντίνα Δεμίρη, εκπρόσωπος Ε.Μ.Π.,
3) Αντώνιος Λιάρος, εκπρόσωπος Σ.Α.Δ.Α.Σ.(Σύλλογος Αρχιτεκτόνων),
4) Αθανάσιος Ζυγούρης, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,
5) Μαρία Χατζηαντωνίου, εκπρόσωπος Δήμου Ιωαννιτών.

Με χρονολογική σειρά λοιπόν:

1_ Σήμερα Πέμπτη 5/10/2006 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα εκθέσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου συνεχίστηκε η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων για τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου.
..................
50778

Η μελέτη προτείνει την οργάνωση των χώρων του Δημαρχείου σε δύο γραμμικές πτέρυγες κατά μήκος των οδών Σολωμού και Αγ.Μαρίνας, αρθρωμένες μεταξύ τους με το χώρο εισόδου – αίθριο. Το κτίριο δε διασπάται σε μικρότερα τμήματα αλλά αναπτύσσεται ως συνεχής κτιριακός όγκος με κάτοψη σχήματος S.

Ο υπαίθριος χώρος του οργανώνεται σε μια μεγάλη πλατεία που επιτυγχάνει την επιθυμητή συνέχεια με το χώρου του Πνευματικού Κέντρου, αναδεικνύοντας τα ιστορικά του κτίρια. Η σύνδεση – συνέχεια με τη νέα πλατεία της πόλης υλοποιείται με την ενδιαφέρουσα κλιμακωτή διαμόρφωση του πρανούς κατά μήκος της οδού Τσιρογιάννη που «σβήνει» ομαλά την υψομετρική διαφορά προς τη νέα πλατεία του Δημαρχείου. Το μέτωπο του κτιρίου προς την οδό Τσιρογιάννη δεν αξιοποιείται για την πρόσβαση των υπηρεσιών από το κέντρο της πόλης.

Ο υπαίθριος χώρος στη συμβολή των οδών Σολωμού και Αγ. Μαρίνας, λειτουργεί ως χώρος εκτόνωσης του συγκροτήματος αλλά δε συνδέεται με την κεντρική πλατεία ούτε σε αντιληπτικό ούτε σε λειτουργικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, ο χώρος αυτός «διαλύεται» από το κατέβασμα της ράμπας προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα να χάνει τις ποιότητες ανοιχτού δυναμικού δημόσιου χώρου. Η λειτουργική οργάνωση των χώρων διακρίνεται για την καθαρότητα και τη σαφήνειά της.

Ογκοπλαστικά η σύνθεση κατορθώνει να δημιουργήσει μικρά μέτωπα προς τον αστικό περίγυρό της, παρατηρούνται όμως προβλήματα ογκοπλασίας στην άρθρωση της υψηλότερης με τη χαμηλότερη πτέρυγα και στο χώρο του γραφείου του Δημάρχου.


2_ Σήμερα Τετάρτη 11/10/2006 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα εκθέσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου συνεχίστηκε η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων για τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου.

Μετά την εξέταση και την καταγραφή των παρατηρήσεων, η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα την περαιτέρω αξιολόγηση των παρακάτω μελετών, συνεκτιμώντας την πρωτοτυπία της σύλληψης, την αρχιτεκτονική ποιότητα και την ενδιαφέρουσα κεντρική ιδέα ακόμη και αν υπολείπονται κάποιων απαιτήσεων του προγράμματος:

Μελέτη 72370
Μελέτη 16567
Μελέτη 43210
Μελέτη 00015
Μελέτη 20206
Μελέτη 14375
Μελέτη 28173
Μελέτη 07782
Μελέτη 12343
Μελέτη 80040
Μελέτη 30547
Μελέτη 10111
Μελέτη 50778
Μελέτη 43900
Μελέτη 13725 και
Μελέτη 113773_ Σήμερα Τετάρτη 1/11/2006 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα εκθέσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου συνεχίστηκε η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων για τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου.

50778
(Σε συνέχεια αρχικής της αξιολόγησης–πρακτικό 10)

Η μελέτη χαρακτηρίζεται από καθαρότητα στη διάρθρωση των όγκων της, στην εσωτερική οργάνωση των λειτουργιών της και στη δημιουργία ενός ενδιαφέροντος δημόσιου χώρου – πλατεία που βρίσκεται σε διάλογο με το χώρο του Πνευματικού Κέντρου.

Η ενοποίηση με τη νέα πλατεία της πόλης γίνεται μέσω του υπαίθριου χώρου και του διαμορφωμένου πρανούς. Η μελέτη αξιοποιεί με ενδιαφέροντα τρόπο τους γεωμετρικούς άξονες των ιστορικών κτιρίων και την προοπτική που δημιουργείται από το μεταξύ τους χώρο. Οι άξονες χαράξεών του εισβάλουν στη νέα πλατεία του Δημαρχείου και οργανώνουν το πρανές και την είσοδο του συγκροτήματος. Το τυφλό μέτωπο του κτιρίου επί της οδού Τσιρογιάννη δε βοηθά στη σύνδεση του συγκροτήματος με τις λειτουργίες του πολεοδομικού κέντρου της πόλης.

Η ενοποίηση με το χώρο του Πνευματικού Κέντρου και τα ιστορικά του κτίρια είναι επιτυχής. Οι άξονες των δύο ιστορικών κτιρίων μεταφέρονται στο συγκρότημα ως δομημένος χώρος ή ως διαμόρφωση.

Μία μόνο είσοδος στο συγκρότημα είναι ανεπαρκής λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του δημόσιου κτιρίου και τον αριθμό των πολιτών που θα διακινούνται καθημερινά.

Συνολικά η ογκοπλαστική διάρθρωση έχει ενδιαφέρον και δεν δημιουργεί μεγάλα μέτωπα προς τον αστικό ιστό, ωστόσο ο τρόπος που επιλέχθηκε να συμπληρωθεί ο κτιριακός όγκος με τον τέταρτο όροφο των δημαρχιακών υπηρεσιών, δημιουργεί δύσκολα και αμήχανα σημεία. Δίνει την εντύπωση απλής επικάθισης στον κάτω όγκο και όχι οργανικής συνέχειας του. Επιπροσθέτως, προβληματικό σημείο είναι η αναδίπλωση της πλάκας του τελευταίου ορόφου στο γραφείο του Δημάρχου διότι αναιρεί την καθαρότητα των όγκων. Τα πολύ μεγάλα δώματα δεν ενδείκνυνται για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Ο χώρος εισόδου στο κτίριο αναπτύσσεται στο ύψος όλων των ορόφων ως κενό που συνδέει τις δύο κτιριακές ενότητες του Δημαρχείου. Η κίνηση μέσα από αυτόν στους ορόφους δίδει ενδιαφέρουσα προοπτική στο χώρο που θα τονιζόταν καλύτερα αν υπήρχε δυνατότητα φωτισμού από την οροφή. Κρίνεται επιτυχής η επίλυση των γραφειακών χώρων και η υιοθέτηση διαδρόμων μικρού μήκους.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιτυχής η τοποθέτηση – έξοδος ΑΜΕΑ σε άμεση σχέση με το χώρο του φουαγιέ. Η ανισοσταθμία στο δάπεδο του πρώτου υπογείου δε δικαιολογείται.

Στις όψεις οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες διαμορφώνουν πετάσματα μπροστά από το δομικό σκελετό του κτιρίου. Η εικόνα τους όπως εμφανίζεται στις όψεις δεν είναι τόσο επιτυχημένη, όσο η πλεγματική οργάνωσή τους στη μακέτα, όπου τονίζεται ο δομικός σκελετός του κτιρίου που δίνει μία μικροκλίμακα στην επεξεργασία των όψεων. Η υιοθέτηση των περσίδων στον όγκο των δημαρχιακών λειτουργιών δε συνδιαλέγεται μορφολογικά με τα υπόλοιπα στοιχεία των όψεων, έτσι ώστε τελικά να δίνει επίπλαστη εντύπωση.

Λόγω του προχωρημένου της ώρας, η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της, για να συνεχιστούν στην επόμενη συνεδρίαση.


4_ Σήμερα Πέμπτη 2/11/2006 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα εκθέσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου συνεχίστηκε η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων για τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου.

Η επιτροπή συνεχίζοντας την αξιολόγηση των 6 μελετών, τις κατατάσσει και απονέμει τα βραβεία ως εξής:

1. Α΄ Βραβείο: Μελέτη 20206
2. Β΄ Βραβείο: Μελέτη 30547
3. Γ΄ Βραβείο: Μελέτη 12343

και τρεις ισότιμες Εξαγορές:
Μελέτη 50778
Μελέτη 00015
Μελέτη 43210


Οι αντιρρήσεις μου στα λεγόμενα της κριτικής επιτροπής έχουν να κάνουν με το ότι
α. είναι πρακτικά αδύνατον λαμβάνοντας υπόψην την υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην οδό Τσιρογιάννη και τον κεντρικό δρόμο (λεωφόρος Δωδώνης καθώς και την πρόταση που υποτίθεται ότι θα υλοποιηθεί στην από πάνω πλατεία, να ενώσουμε οπτικά ή με μια κίνηση τέλος πάντων το χώρο του νέου δημαρχείου με την κεντρική λεωφόρο. Εξ'ου και το "στενό μέτωπο" προς τον δρόμο αυτό και η επιλογή της τοποθέτησης της βασικής εισόδου.
β.η είσοδος σε ένα δημόσιο κτίρο κατά την γνώμη μα ςπρέπει αν είναι μια και μοναδική. Όχι πίσω πόρτες, όχι πλαινές, όχι δευτερεύσουσες και τριτεύουσες πόρτες που να ανοίγουν σε ένα φαρδύ διάδρομο και να ψάχνεσαι για το που θα πας. Μια είσοδος, με πολλές πόρτες όμως, ήταν η λύση που επιλέξαμε.
γ. αυτό με το ότι δεν είναι καλό που οι ανάπηροι μπαίνουν μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους τι ήταν? πρέπει να τους βάζαμε από την πίσω πόρτα?

Για τις όψεις και το γραφείο του δημάρχου ναι, θα μπορούσαμε να τα είχαμε επιλύσει καλύτερα ή διαφορετικά τέλος πάντων. Και λέω διαφορετικά (άρα υπό ένα άλλο σύστημα αξιών "καλύτερα") γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε το θέμα είχε -από την σύλληψή του- άλλη οπτική από αυτή που ακολουθείται σύνηθως στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα. Χωρίς να έχουμε κάνει καμμιά εξαιρετικά avant garde λύση που δεν μπορεί να χτιστεί αν δεν αλλάξει πρώτα το σύμπαν. Anyway.

Τέλος.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την αξέχαστη εμπειρία. Είμαι περήφανη για αυτή τη δουλειά!

Labels:

|

11 Comments:

At 4/25/2007, Blogger diafanos said...

Πολύ καλή δουλειά γενικά όλη η σειρά αυτών των posts για το διαγωνισμό. Δουλεύει σε πολλά επίπεδα:

1. Μιλάς για ένα σχετικά εξειδικευμένο θέμα γενικά κάνοντας το κατανοητό και φέρνοντας το κοντά στον μη σχετικό αναγνώστη - και τέτοια κείμενα λείπουν από τη μπλογκόσφαιρα.

2. Πετυχαίνεις να μεταφέρεις τον ενθουσιασμό, την φιλοδοξία και την επιμονή να εργαστείς προκειμένου να βγει κάτι καλό - και κάτι τέτοιο λείπει από τη χώρα γενικα:)

3. Ειδικά με το δεύτερο μισό του τελευταίου post, έμμεσα έστω, δείχνεις επιπλέον (βασιζόμενη στο δοκιμασμένο χώρο της αρχιτεκτονικής) ότι - και πως - πρέπει να οργανώνεται διαγωνισμοί. Πράγμα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοινός τόπος.

 
At 4/25/2007, Blogger maroulitaaa said...

καλά αυτό για τα ΑΜΕΑ τι ήταν; Έμεινα καθώς το διάβαζα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Ωραίες απόψεις, εργολαβικές...Ακούς εκεί τα ΑΜΕΑ να μπαίνουν από αλλού! Γι' αυτό ήθελαν και δεύτερη είσοδο; Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε να έχει μια δευτερεύουσα επί της Αγ. Μαρίνας όμως, ε; Αλλά νόμιζα πως υπήρχε κάτι τέτοιο κοντά στην είσοδο του γκαράζ. Λοιπόν είμαι πολύ περίεργη να δω πώς επίλυσαν οι άλλοι το ζήτημα της σύνδεσης με τη νέα πλατεία. Κι εξάλλου δεν κατάλαβα γιατί το θεωρούν τόσο βασικό από τη στιγμή που το οικόπεδο δεν ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή κιόλας που κι αυτή η έρμη η πλατεία είναι στα χαρτιά ακόμα και δεν ξέρει κανείς πως θα εξελιχθεί. Μ' αρέσει που ήθελαν και είσοδο από ένα επίπεδο χωρίς ράμπες κλπ! Όλα αυτά ξέρεις μου βρωμάνε σαφέστατα αρχιτεκτονικό μυαλό από πίσω. Κάποιο αρχιτεκτονικό μυαλουδάκι που είδε το οικόπεδο και τα δεδομένα, σχημάτισε μια πρώτη κεντρική ιδέα από αυτά και περίμενε να δει την έμπνευσή του να επαληθεύεται. Έλα όμως που άλλο η κεντρική ιδέα κι άλλο το να βάζεις κάτω τα δεδομένα όλα μαζί...Η ιδέα του διαφορετικού χειρισμού για τους δημαρχιακούς χώρους μου άρεσε και ήταν έξυπνα λυμένη από μόνη της. Η αλήθεια είναι πως δεν κολλούσε πολύ με το υπόλοιπο κτίριο έτσι όπως το βλέπω, αναρωτιόμουν κι εγώ χτες δηλαδή που το πρόσεξα στο 3d. Ίσως αν προέβαλλε πιο πολύ σαν διασπασμένος cantilevered όγκος ή αν δεν είχε αυτή την αναδίπλωση που αν και είναι πολύ ωραία δίνει την εντύπωση πως είναι από άλλη κεντρική ιδέα. Πες μας τίποτα και για τα προτεινόμενα υλικά στην όψη. Το φαντάζομαι κιτρινωπό σαν το νέο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας.Μου ήρθε και μια τρελή ιδέα με εμποτισμένη ξυλεπένδυση όμως, σαν αυτές που κάνουν ο Will Bruder κι o Stephane Beel...Για να δένει και με το κλίμα της περιοχής. Χοχοχο! Θεϊκό και το σχόλιο για τα δώματα. Ε, μα κι εσείς γιατί δε βάλατε τετράριχτη κεραμοσκεπή; Είστε απαράδεκτοι! :ppp Καλά έκανες και έβαλες τα σχόλια. Θα τα μεταφέρω κι αλλού. Έχουμε να λέμε μέχρι αύριο...

 
At 4/25/2007, Blogger evee said...

@diafanos: !! ευχαριστώ πολύ!! :)Είναι σημαντικό αυτό που λες ότι μετέδωσε το κείμενο. Τα κείμενα μάλλον. :) Για τους διαγωνισμούς δεν λέω τίποτα. Απλά εκθέτω τα όσα έχω και ο καθένας ας εξάγει όποιο συμπέρασμα θέλει.

@maroulitaaa: Η Αγ. Μαρίνας "μπλοκάρεται" από τον όγκο του δημαρχείου. Από τη Σολωμού πίσω θα εννοείς. Βασικά και αυτή κόβεται από τη ράμπα του γκαράζ, αλλά ναι μένει ένα μικρό υπαίθριο τμήμα, που εμείς αποδώσαμε χρηστικά στους κατοίκους εκείνης της ταλαίπωρης και μίζερης Σολωμού σαν αποζημίωση για τον κολόδρομο που ζούνε και για τον όγκο που υψώνεται μπροστά τους. Αλλά, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε εκεί μια είσοσο. Επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε και γυάλινη οροφή πάνω από το αίθριο. Εμείς δεν βάλαμε γιατί αν βάζαμε θα θέλαμε -συνθετικά- να είναι μια μεγάλη επιφάνεια, που τόσο για λόγους βάρους από τη βροχή και το χιόνι, όσο και για λόγους φωτισμού (μας φάνηκε ότι θα γινόταν πολύ "διάτρητος" ο χώρος και θα "διαλυόταν") αποφασίσαμε να μη γίνει.

Η σύνδεση -κατά τη γνώμη μου- με την κεντρική λεωφόρο, με 15μέτρα και βάλε υψομετρική διαφορά και με τη νέα πλατεία που δέχεται να γίνει εκεί πάνω επιπλέον μπάζωμα και ενοποίηση των "επάνω" υπαιθρίων χώρων της πόλης μου φαίνεται αδύνατη. Όλα αυτά τα λέω υπό το πρίσμα, ότι μας είχαν πει να δεχθούμε ότι η πρόταση για την ενοποιίηση των υπαιθρίων που προαναφέρω, θα υλοποιηθεί. Οι μόνες λύσεις που θα μπορούσαν να έχουν νόημα θα ήταν:
1. αν δεν υλοποιηθεί η λύση αυτή για τους υπαίθριους χώρους
2. αν επέμβεις σε αυτήν και την αλλάξεις για να δίνεις πρόσβαση στο νέο δημαρχείο
3. με ελικόπτερο ή αερογέφυρα σαν αυτή που πρότεινε μια άλλη λύση

Επίσης να σημειώσω ότι λόγω τοπογραφίας και αυτής ακριβώς της ύπαρξης των κεντρικών πλατειών δίπλα και ψηλότερα από το κτίριό μας, αποκτάει ιδιαίτερη σημασία η "5ης όψης του κτιρίου", η κάτοψη δωμάτων του δηλαδή.

Ως προς τον δημαρχειακό χώρο, νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο τολμηρός. Η μακέττα δείχνει τον κάτω και τον πάνω όγκο από το ίδιο υλικό περίπου. Στην ουσία αυτό δεν θα ισχύει. Όλο τον υπόλοιπο πλην του δημαρχειακού όγκου, θα έχει επένδυση από ντόπιο πέτρωμα, με επεξεργασία "σκαπιτσαριστό", δηλαδή αδρό, με ανάγλυφο. Σκεφτόμασταν και εμείς διάφορα άλλα υλικά, μα τελικά τα φοβηθήκαμε γιατί ήμασταν σίγουρες ότι θα μας κόψουν με το που τα δουν. Θα απαιτούσε πολύ θάρρος δηλαδή για να το επιβραβεύσουν. Οπότε και βολευτήκαμε με την ιδέα να δοκιμάσουμε με πεπατημένα υλικά, να τα εφαρμόσουμε με νέο τρόπο(υπάρχει μια λεπτομέρεια στις γωνίες που γυρίζει η επένδυση, και οι σκισμές που παραδίπλα είναι παράθυρα, μπροστά από τα μπετονένια στοιχεία, αποκαλύπτουν το γυμνό σκελετό) και να σχεδιάσουμε κάτι πραγματικά καινούργιο. Το πάνω θα είναι εμφανές μπετόν όπως είπα νωρίτερα. Επίσης το κάτω αντιμετωπίζεται σαν ένας πλήρης όγκος στον οποίο ανοίγουμε τρύπες, ενώ το πάνω, σαν μια κορδέλα που ξετυλίγεται στο χώρο. Δυο εντελώς διαφορετικές λογικές δηλαδή, για δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα: π.χ. κάτω οι υπάλληλοι, πάνω οι εκλεγμένοι.

τρελό σεντονάκι ξανα... τι να πω? υπάρχει πολύ ψωμί σε θέμα σχολιασμού

 
At 4/26/2007, Blogger ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Τ. said...

μπράβο!
Η προσπάθεια μετράει και ως ένα απο τα πρώτα βήματα στο χώρο επιβραβεύτηκε, έστω και αυτό, με τη τρίτη θέση.
Γεροί και δυνατοί να συνεχίσετε αυτό που σπουδάσατε και αγαπάτε!

 
At 4/26/2007, Blogger evee said...

thankx Νεκτάριε! Δεν είναι ακριβώς η τρίτη θέση (:Ρ), ούτε ότι είμαστε τόσο αχάριστοι ώστε να θεωρούμε τη θέση μας λίγο. Άλλωστε πολλά γνωστά ονόματα, με πολλή φήμη, εμπειρία και επιτυχίες έχουν μείνει έξω από το χωρό των διακρίσεων.

Απλά, να ρε γαμώτο, πάντα θέλεις να σου κάτσει το ένα και μοναδικό, το απόλυτο "όνειρο". Κυρίως όταν πιστεύεις ότι το αξίζεις. Έστω και αν θεωρείς ότι -λογικά- όλες οι πιθανότητες δείχνουν κουβά. Ας μην είμαι αχάριστη όμως. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Πέρα από κάθε προσμονή. Αν μπορούσες να φαντατείς μόνο τι ικανοποίηση λάβαμε όλοι από αυτό...

 
At 4/27/2007, Blogger am i evil ? said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 4/27/2007, Blogger maroulitaaa said...

επίσης μετά πάρτε κάποιο από τα δημαρχεία ή πολιτιστικά κέντρα που σχεδίασε το γραφείο Μπίρη κι επαναλάβετε τη διαδικασία με το νέο δείγμα. Αυτά με τη σειρά τους αντιπαραβάλλετε με κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Λες να μην υφίσταται η έννοια της πρωτοτυπίας στην αρχιτεκτονική;Mωρέ λες;;;

 
At 4/27/2007, Blogger evee said...

evil, ωραία δουλειά. Ενημερώνω ότι υπάρχει μια λογική στα blogs: όταν θέλεις να σου απαντήσουν μιλάς επώνυμα ή δίνεις το blog σου. Όπως μιλάω και εγώ. Θέλει θάρρος να εκτίθεσαι έτσι και όποιος θέλει να σχολιάσει, κακόβουλα ή όχι, μπορεί πάντα να το κάνει, αλλά με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τη δική μου έκθεση.

Παρόλα αυτά θα σου απαντήσω, μα θα σβήσω το σχόλιό σου. Επειδή όμως δεν μου πάει να φιμώνω κανέναν, μπορείς να το ξανακάνεις με υπογραφή, όπως προείπα και τότε δεν θα σβηστεί. Αν θέλεις στείλε μου email, το έχω σώσει.

Το δημαρχείο που λες το είχαμε δει. όπως και κάθε δημαρχείο που βραβεύτηκε σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό μετά το 80. Επίσης έχουμε δει και Ζάχα, και το εβραικό Μουσείο στο Βερολίνο και το νέο Μουσείο Μπενάκη, και το κτίριο των Botta-Σακελαρίδου-Παπανικολάου στην Αιόλου. Επίσης είχα κάνει ένα κτίριο με παρόμοια λογική (ως κατοικία όμως) στο τρίτο εξάμηνο. Επίσης έχω περάσει από τον Μπίρη και αυτά τα περί αλφαβήτου στις κατόψεις τα έχω φάει ψωμοτύρι.

Ενημερώνω επίσης ότι δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να αντιγράφω άλλους. Όσους θεωρώ καλύτερους. Για την ακρίβεια δεν τους αντιγράφω: Τους κλέβω. Ασύστολα. Και μετά προσθέτω τα δικά μου.

Αυτά τα ολίγα για την εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους.

 
At 4/28/2007, Blogger kat.@ said...

Συγχαρτηρια χρυσο μου και σε ανωτερα και χαρα στην ορεξη σου να καταγραψεις αυτο το χρονικό.
Σας ευχαριστω όλους για τη συνεργασία και ευχομαι συντομα να ξεσηκωσουμε και κανενα αλλο μοντελακι.
Ευχαριστώ και όλους για τα καλά τους λόγια.
Με το καλό και να μας αντιγράψουν, τους χωριζουν μόνο μερικά κλικ από την ιδιοφυιια μας ;)

 
At 5/17/2007, Blogger Muse said...

Παρακολουθώ αυτή τη σειρά post με αμείωτο ενδιαφέρον εδώ και καιρό, αλλά τώρα που συνέρχομαι από απανωτές παραδόσεις/εξεταστική κλπ μπορώ επιτέλους να αφήσω ένα proper comment.
:)
Τα περισσότερα έχουν ειπωθεί αλλά νομίζω ότι κάτι που θα ξεφύγει ίσως από κάποιον επισκέπτη του blog μη αρχιτέκτονα, μηχανικό ή τεσπα μέλος ΤΕΕ, είναι ότι το ΠΟΣΟ μεγάλη είναι η επιτυχία σας τη στιγμή που απ' όσο ξέρω ήταν ένας διαγωνισμός στον οποίο πήραν μέρος πολλά μεγάλα γραφεία και απ' όσο τον είχα διαβάσει ζήταγε της Παναγιάς τα μάτια. Συγκεκριμένα είχα βρεθεί να ξεκινήσω μακέτα του οικοπέδου στο γραφείο που δούλευα πέρισυ αλλά τελικά τον παράτησαν γιατί δεν τους έπαιρνε ο χρόνος. Το να κερδίζει μία ομάδα νέων παιδιών που είχε το κουράγιο, την όρεξη και, να με συχωράτε :), τ' αρχίδια να παλέψει ένα τέτοιο θέμα δείχνει πόσο σημαντικός και αναγκαίος είναι ο θεσμός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Evee και πάλι συγχαρητήρια!!!
:)))

 
At 5/17/2007, Blogger evee said...

thankx Muse

πραγματικά πεθάναμε (sic) και λόγω όγκου δουλειάς και λόγω έλλειψης γνώσεων, εξού και χαίρομαι και εγώ πολύ

προσωπικά, αν το έκανα τώρα θα φρόντιζα να είχαμε πρισσότερο χρόνο για μερικά πράγματα που κάναμε εντελώς τρέχοντας, θα πήγαινα λιγότερο by the book και θα έβαζα χοντρύτερο κάλυμμα plexiglass στη μακέττα (έσπασε)

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home